Armbågsröntgen

 

Armbågsröntgen (ED)

 

Röntgen av armbågarna visar om det finns pålagringar på armbågarna. Pålagringarna uppstår när det finns en onormal förslitning av brosket i armbågseden. Röntgen kan inte visa om hunden lider av sina pålagringar, men ju värre pålagringar desto större risk att hunden får problem.

ED (Elbow dysplasia) eller AD (armbågsdysplasi) graderas på en skala från 0-3, där 0 betyder inga pålagringar och 3 att det är kraftliga benpålagringar. Man kan också använda förkortningar: UA (0) Inga pålagringar LBP (1)=Lindriga benpålagringar MBP (2)= (Måttliga benpålagringar) KBP (3)= Kraftiga benpålagringar

Då staffen är en framtung ras och stor del av vikten sitter i framkroppen är det extra viktigt med bra resultat på denna röntgen.

 

De flesta staffar som röntgas är "fria" dvs fått resultatet 0 och inte har några pålagringar. Dock är det bara mellan 30 och 40 procent av de födda hundarna som undersöks. (Att hundar födda 2014 har en så låg andel röntgade beror på att de måste vara minst ett år för att få göra undersökningen.

 

 

 

 

Läs mer

Armbågsdysplasi (SKK)

Röntgenkontroll av leder (SKK)