Höftledsröntgen

 

 

Höftledsröntgen (HD)

 

 

Röntgen på höfterna visar hur väl höftledskulan sitter i höftskålen. Det graderas i skalan A-E där A är bäst. När man pratar om "friröntgade höfter" brukar man mena höfter som fått resultat A eller B.

En hund kan ha olika resultat på höger och vänster höft. Då räknar man det sämsta resultatet.

SKK har uttalat att det inte är acceptabelt att para hundar som har D eller E-höfter med varann.

En höft där höftledskulan inte sitter bra i höftskålen kommer med större sannolikhet orsaka pålagringar på benen. Dessa pålagringar kan orsaka smärta och stelhet hos hunden, särskilt när hunden blir äldre. Om det finns pålagringar graderas detta på samma sätt som pålagringar på armbågarna. Detta kallas för höftledsdysplasi

 

Ett problem med höftledsröntgen är att det ursprungligen skapades för andra raser än staffen. Framstående röntgenveterinärer, som Lars Audell, menar att staffar och vissa andra raser kan få felvisande resultat av röntgen på grund av detta. Exakt HUR felvisande är för mig i dagsläget oklart. Dock ger hälsoenkäten, som genomfördes av rasklubben 2010, där 651 stafars hälsa rapporterades, ett hum om samband mellan HD-belastning och problem med höfterna. Se nedan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Audell sa även på ett föredrag med SSBTK att han ansåg att staffar som fått sina höfter graderade till D- eller E-status inte bör användas i avel, men att en C-höft normalt inte är något att oroa sig för, även om A eller B självklart är bättre.

 

Hundar födda 2013 är den årskull där störst andel staffar har höftledsröntgats. Då var det ca två av fem som röntgats. Av dessa hade lite mer än hälften fria höfter. Men om man räknar på hela gruppen födda 2013 är det en av fyra som har konstaterat fria höfter. (Att så låg andel av de som är födda 2014 har röntgats beror på att hunden måste vara minst 1 år för att få undersökas. Ungefär hälften av de födda 2014 hade vid uttaget av statistiken ännu inte fyllt ett år)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

Avelsstrategier mot höftledsdysplasi (SLU 2010)

Röntgen av leder hos hund (SKK)

Effekten av hälsoprogram avseende HD hos schäfer (Monica Henriksson 2009)

Ulike miljøfaktorer kan påvirke forekomsten av hofteleddsdysplasi hos hund (Randi I Krontveit 2012)

En led med pålagringar blir aldrig helt frisk (Agria)