Statistik om hälsa

Sammanfattning av Agrias statistik om veterinärbesök och dödsfall, för hundar försäkrade hos dem, där kostnaden har överstigit självrisken och/eller där livförsäkringen har betalats ut. KLICKA HÄR

Förekomst av olika sjukdomar enligt Hälsoenkäten 2010 som raskluben genomförde och fick 651 svar

Dödsorsaker enligt Hälsoenkäten 2010 som genomfördes av rasklubben