HöftledsröntgenHöftledsröntgen (HD)Röntgen på höfterna visar hur väl höftledskulan sitter i höftskålen. Det graderas i skalan A-E där A är bäst. När man pratar om "friröntgade höfter" brukar man mena höfter som fått resultat A eller B.

En hund kan ha olika resultat på höger och vänster höft. Då räknar man det sämsta resultatet.

SKK har uttalat att det inte är acceptabelt att para hundar som har D eller E-höfter med varann.

 

En höft där höftledskulan inte sitter bra i höftskålen kommer med större sannolikhet orsaka pålagringar på benen. Dessa pålagringar kan orsaka smärta och stelhet hos hunden, särskilt när hunden blir äldre.  Om det finns pålagringar graderas detta på samma sätt som pålagringar på armbågarna. Detta kallas för höftledsdysplasi


Ett problem med höftledsröntgen är att det ursprungligen skapades för andra raser än staffen. Framstående röntgenveterinärer, som Lars Audell, menar att staffar och vissa andra raser kan få felvisande resultat av röntgen på grund av detta. Exakt HUR felvisande är för mig i dagsläget oklart. Dock ger hälsoenkäten, som genomfördes av rasklubben 2010 och 2016, där 651 respektive 866  stafars hälsa rapporterades, ett hum om samband mellan HD-belastning och problem med höfterna. Se nedan tabel från enkäten 2016


Lars Audell sa även på ett föredrag med SSBTK att han ansåg att staffar som fått sina höfter graderade till D- eller E-status inte bör användas i avel, men att en C-höft normalt inte är något att oroa sig för, även om A eller B självklart är bättre
Men tyvärr är det ganska få staffar som röntgas. Det borde vara självklart att röntga sin hund, även om den inte ska avlas på. Dels för att det hjälper uppfödaren och ökar kunskapen om rasen i stort, men även för att man själv ska veta hur man ska träna för att inte riskera problem och ev. förvärra skador. Om man lägger in även de oröntgade hundarna i diagrammet ser det istället ut såhär:

I januari 2018 infördes HD index. Det är en metod där man väger in många fler aspekter i resultatet än bara den enskilda hundens röntgenresultat. Den väger även in släktingars resultat och omkringliggande faktorer som kan påverka avelsvärdet. För index är främst ett avelsvärderingsverktyg, och besvarar frågan: Kommer hundens avkommor vara bättre eller sämre än det genomsnittliga resultatet för höfterna. Ett index på 100 är det genomsnittliga värdet. Om hunden anses förbättra kvaliteten på höfterna är indexet över 100.


Överlag stämmer röntgenresultat och index väl ihop. De med fria höfter har oftast höga index och tvärt om. Men det finns individet som kan få oväntat låga/höga, beroende på att t.ex. föräldrar/syskon/avkommor har väldigt annorlunda värden.


.index varierar över tid, beroende på att det kommer in nya röntgenresultat. Om det finns få röntgade hundar kan bara enstaka nya röntgenresultat påverka indexet ganska mycket. Om det finns många röntgade är resultatet mer stabilt. En undersökning som friskstaffe.se gjorde i januari 2018 visar att de större uppfödarna, med tio eller fler röntgade avkommor, skiljer sig ganska mycket åt när det gäller avkommornas medelresultat.Läs mer

Avelsstrategier mot höftledsdysplasi (SLU 2010)

Röntgen av leder hos hund (SKK)

Effekten av hälsoprogram avseende HD hos schäfer (Monica Henriksson 2009)

Ulike miljøfaktorer kan påvirke forekomsten av hofteleddsdysplasi hos hund (Randi I Krontveit 2012)

En led med pålagringar blir aldrig helt frisk (Agria)