Patella

Patella


För att fastställa om en hund är drabbad av en patellaluxation känner veterinären på knät med händerna. Det vetrinären mäter är hur mycket knäskålen går att förflytta från sitt läge. Statusen delas in i olika grader från 0 till 3Grad 0 =    Normal

Grad 1 =    Knäskålen (Patella) kan förflyttas (luxeras) manuellt men återgår spontant till normalt läge.

Grad 2 =    Patella kan lätt luxeras antingen manuellt eller spontant och kan förbli luxerad.

Grad 3 =    Patella är permanent luxerad.


Patellaluxation är med största sannolikhet  ärftlig, men hur det ärvs är inte klarlagt än.


Bara fem procent av staffarna födda mellan 2006 och 2014 har undersökts för patellaluxation. (ca 300 av de 6000 registrerade). Av dessa har alla förutom fyra friskförklarats.