Mentalitet

Mentalitet

I rasstandarden står det:

 

"Rasen är känd för sitt okuvliga mod och sin ihärdighet.

Den är mycket intelligent och tillgiven.

Den skall vara djärv, orädd och fullständigt pålitlig."

 

Samtidigt uppgav var fjärde person som svarade på rasklubbens hälsoenkät att deras hund helt eller delvis hade rädslor, t.ex. ljudkänslighet.

 

När du letar efter det perfekta föräldraparet, försök lär känna hundarna. Särskilt tiken för över sin mentalitet på valparna under de åtta första veckorna. Om hon är hispig, nervös och rädd ökar  risken att valparna också blir det.


Flera som varit med länge i staffevärlden menar att problem med rädslor o.dyl. har ökat den senaste tiden. Även om utvecklingen kanske går åt det håller är så så är det inget som syns i gjorda mentalbeskrivningar se senaste tio åren.


BPH och MH är två sorters beskrivningar som används för att tolka hundarnas beteende. Se mer i delen om hälsotester.


Läs mer:

Så påverkas hunden av aggression och rädsla SKK, okänt år

Problemhundar - En studie inriktad på hundar med grava aggressions- och rädsleproblem Linn Sundberg, Umeå univiersitet 2011

Stress hos hundar, orsaker symptom och förebyggande åtgärder Hanna-Mari Petersson, SLU, 2008