Hud och allergi


Hud och allergier

OBS! Jag har ingen veterinärutbildning, utan skriver det jag läst mig till. Vid minsta undran, fråga din veterinär!


Innehåll:

Demodikos

Allergier - Atopi och födoämnesallergi

Furunkulos

Övrigt

Demodikos


Demodex är ett kvalster som lever hela sitt liv i hundens hårsäckar. Den finns naturligt i många hundars hud, även i friska hundar. Men hos vissa börjar kvalstrena föröka sig kraftigt, det det bildas hårlösa fläckar. Sjukdomen kallas demodikos och finns i olika varianter, se bilden till vänster.


De hårlösa fläckarna följs ofta av klåda och det blir  ibland sekundära infektioner som orsakar stort lidande hos hunden


Ytterligare en definition av skillnaden mellan lokal och generell demodikos är 1-5 mindre fläckar (mindre än en femkrona) som betyder lokal. Om det är fler fläckar, eller om det är färre, men större fläckar (t.ex. stor del av ansiktet), eller om tassarna är drabbade så klassificeras det som generell demodikos.

 

I hälsoenkäten angav nästan 10 procent att hunden hade eller hade haft lokal demodikos och ungefär 5 procent angav att hunden hade, eller hade haft generell demodikos.


Kerstin Bergvall, specialist inom hudens sjukdomar har forskat på ärftligheten gällande demodikos. Hon menar att hundar som haft juvenil demodikos, oavsett om det är lokal eller generell, inte skall användas i avel. Detta eftersom det finns tydliga genetiska skillnader mellan drabbade och friska hundar. Se Hundsport Special nr 3 2016

 

En stor studie i USA kom fram till att staffar, och deras amerikanska kusiner amstaffarna var kraftigt överrepresenterade när det gällde juvenil generell demodikos: "


" A retrospective case-control study was conducted by searching the electronic medical records of 1,189,906 dogs examined at 600 hospitals during 2006 in order to assess the risk factors associated with JOGD in the USA.

Multivariate analyses were conducted using logistic regression to estimate the relative risk with the odds ratio for variables hypothesized to influence the risk for canine demodicosis. Breeds (odds ratio) found to have the greatest association with a diagnosis of JOGD were American Staffordshireterrier (35.6), Staffordshirebullterrier (17.1) and Chinese shar-pei (7.2). Nonbreed risk factors (odds ratio) significantly associated with a diagnosis of JOGD were the diagnosis of pyoderma (5.5), coccidiosis (2.7) or hookworms (1.5), short coat (1.9) and nonenrollment in a preventative care wellness plan (1.5).""Om demodikos är en ärftlig sjukdom diskuteras flitigt. Dock presenterades en ny internationell studie kan man läsa:

""Should dogs with demodicosis be allowed to breed? Demodicosis in young dogs is most likely to be based on one or more genetic traits, as supported by strong breed predispositions and the fact that selective breeding has deceased the incidence om demodicosis in breeding kennels.To prevent an increase in prevalence of canine demodicosis, it is recommended not to breed from any dog with generalized demodicosis and to neuter affected animals. This is espacially important in the bitch, as oestrus cycles may trigger recurrence of clinical desease providing a further argument for neutering these animals.


Currently, the consensus of this committee is as follows:

- As there is no scientific basis for a clear an consistent differentiotion between localized and generalized demodicosis, ideally all dogs with demodicosis should be eliminated from the breeding pool. As this is not a realistic outlook for many breeds, breeding recommendations should be based on the need för specifically treating the dog for demodicosis

In a dog with clinical signs of demodicosis limitied to one or few areas of the body and not affecting the general wellbeing of the dog, it is acceptable to use antimicrobial shampoo only an refrain from the mitespecific therapies.

However, if the disease continues to progress such thar specific miticidal treatment is required, neutering the animal to prevent breeding is strongly recommendet


Treatment of demodicosis in dogs: 2011 clinical practiceguidelines (Sid 91)


Det pågår också en studie för att försöka få fram ett DNA-test som kan identifiera anlagsbärare av demodikos. Staffar är en av raserna som undersöks särskilt. De efterfrågar blodprov både från friska och drabbade hundar, så om du har en staff som är över tre år gammal, passa på att lämna blod nästa gång ni är hos veterinären. Mer information finns HÄR


Läs mer:

Doggy 3/09

Swedish veterinary dermatology study group

Treatment of demodicosis in dogs: 2011 clinical practiceguidelines

A case-control study of the risk factors for canine juvenile-onset generalized demodicosis in the USA

SKK:s rekommendation

Riskfaktorer för adult demodikos hos hund (2012)

Demodex hos hund - redovisning av ett forskningsprojekt (Hundsport nr 3 2016)Allergi


Allergi orsakas av att kroppen reagerar på ämnen som den inte skall reagera på om man är frisk.

Atopi betyder allergi som orsakas av omgivningen. Det kan vara pollen, gräs, kvalster eller något annat.

 

Precis om människor kan hundar drabbas av allergi, och symtomen är ofta kraftig klåda och som följd därav hudrodnader. Även öroninflammationer, bölder, håravfall och intensivt kliande m.m. kan vara symptom på allergi. Foderallergi är precis som det låter - allergi mot saker hunden äter. Det visar sig ofta genom magproblem i form av kräkningar eller diarré, men kan också ha liknande symptom som atopin.

 

Båda dessa former av allergi kan vara svåra att diagnostisera, då man måste utesluta parasiter eller infektioner. När det gäller foderallergi kan man få genomgå ett långvarigt diet där man långsamt får pröva sig fram för att hitta exakt vad hunden är allergisk mot. Atopi och allergi går inte att bota, bara att lindra och kan innebära stort lidande för hunden

 

Efterom sjukdomarna drabbar vissa raser mer än andra är det sannolikt att det finns en ärftlighet i dessa sjukdomar, även om andra faktorer också verkar påverka om sjukdomen bryter ut. Även om staffen inte tillhör de allra mest drabbade raserna var det ändå 5-7 procent av de som svarade på hälsoenkäten som uppgav att deras hund hade atopi och/eller foderallergi.

 

Eftersom det sannolikt är en ärftlig sjukdom och som kan orsaka stort lidande för hunden anser jag att det är viktigt att undersöka om det finns allergier i föräldradjures linjer eller om de tidigare fått någon avkomma som utvecklat allergi.

 

I juni 2013 påbörjades en studie som innebar att ett antal valpkullar vaccinerades med ett ämne man antog skulle minska allergier. Hälften av med det aktuella ämnet och hälften med placebo. Tyvärr avbröts studien i förtid då man såg att det inte fungerade. Det man däremot såg i och med den noggranna veterinära utredningen som gjordes i samband med studien att hela 28 procent av de deltagande hundarna hade allergi. Även om det var flera olika raser med i studien, var en majoritet staffordshire bullterriers. Det visar att problemen med allergi inom rasen är större än tidigare trott.

 

Läs mer :

SKK:s tidning Hundsport publicerades en intressant artikel om atopi

Doggyrapport om allergitest (4/2011)

Orsaker till klåda - Doggyrapport (3/2010)

Om försöket med vaccin mot allergiFurukulos

Furunkulos är en mycket smärtsam sjukdom för hunden. Det är blodfyllda bölder på hundens tassar och är en djup form av hudinfektion, där bakterierna har sprängt sönder hårsäcken och letat sig in i vävnaden.

Ofta orsakas furunkulos av andra sjukdomar, ofta allergi eller demodex.

 

Läs mer

Doggyrapport 4/2009 hade en artikel om furunkulos.