Grundstatistik om rasen

Grundstatistik om rasen

OBS! Denna sida är dåligt uppdaterad. Se friskstaffe.ses facebooksida för mer aktuell information

Antalet registrerade staffordshire bullterriers har stabiliserats de senaste åren på runt 800 registrerade hundar per år.


Det ser ut som att det sker en sänkning för 2015, men eftersom det finns efter eftersläpning i siffrorna kommer det troligen att rapporteras in ett antal till

De allra flera staffarna kommer från kennlar registrerade i SKK.


En mindre del kommer från uppfödare som inte har något kennelnamn registrerat. Det är först efter tredje kullen som en uppfödare måste registrera kennelnamn för att få sina valpar stambokförda.


Ytterligare en mindre andel är importer

Sifforna ovan skiljer sig från statistiken i SKK:s databas. Detta beror på att ibland räknas registreringarna efter vilket år hunden registreras, och ibland efter vilket år hunden är född.


Skillnaderna blir störst om man tittar på importer, då det inte är ovanligt att hunden är något år när den importeras.


För att åskådliggöra detta är detta ett diagram som visar hur många importer som registrerats per år, uppdelat om man räknar vilket år hunden registreras, eller vilket år hunden är född.

Varifrån kommer de importerade hundarna?


Det absolut vanligaste är att de kommer från rasens ursprungsland, Storbritannien står för över en tredjedel av de importerade hundarna.


Därefter kommer Norge, Tjeckien, Polen och Nederländerna i fallande ordning