Statistik

Statistik om rasen


Här finns en del statistik, diagram och tabeller om olika aspekter av hälsa och avel inom rasen.


Höft och armbågsröntgenresultat per uppfödare, länk till sammanställning
Data insamlat 26-28 december 2019


Detta avsnitt är dåligt uppdaterat. Mer aktuell information finns ofta i friskstaffe.ses facebookgrupp, se länk nedan


Grundstatistik om rasen

Statistik om hälsa

Statistik om avel och hälsa

Övrig statistik