Statistik om hälsa

Sammanfattning av Agrias statistik om veterinärbesök och dödsfall, för hundar försäkrade hos dem, där kostnaden har överstigit självrisken och/eller där livförsäkringen har betalats ut. KLICKA HÄR


OBS! Denna sida är dåligt uppdaterad. Se friskstaffe.ses facebooksida för mer aktuell information

Förekomst av olika sjukdomar enligt Hälsoenkäten 2010 som raskluben genomförde och fick 651 svar

Dödsorsaker enligt Hälsoenkäten 2010 som genomfördes av rasklubben