Armbågsröntgen


Armbågsröntgen (ED)


Röntgen av armbågarna visar om det finns pålagringar på armbågarna. Pålagringarna uppstår när det finns en onormal förslitning av brosket i armbågseden. Röntgen kan inte visa om hunden lider av sina pålagringar, men ju värre pålagringar desto större risk att hunden får problem.

 

ED (Elbow dysplasia) eller AD (armbågsdysplasi) graderas på en skala från 0-3, där 0 betyder inga pålagringar och 3 att det är kraftliga benpålagringar. Man kan också använda förkortningar: UA (0) Inga pålagringar LBP (1)=Lindriga benpålagringar MBP (2)= (Måttliga benpålagringar) KBP (3)= Kraftiga benpålagringar

 

Då staffen är en framtung ras och stor del av vikten sitter i framkroppen är det extra viktigt med bra resultat på denna röntgen. Vid rasklubbens hälsoenkät 2016 frågades om röntgenstatus och upplevda problem. Där kan man se ett troligt samband, redan vid grad 1.

De flesta staffar som röntgas är "fria" dvs fått resultatet 0 och inte har några pålagringar.Överlag får staffarna bra resultat, mellan 85 till 90 procent av de som röntgas får UA, dvs utan anmärkning


Dock är det bara mellan 30 och 40 procent av de födda hundarna som undersöks. Det är synd eftersom det är viktigt att så många som möjligt röntgas. Det är en relativt enkel undersökning, som dels hjälper både uppfödare att utvärdera sin avel, men också för den enskilda hundägaren, så att hen bättre kan anpassa träning och belastning. Så om man väger in alla födda hundar, blir inte diagrammet längre lika grönt
I januari 2018 infördes ED-index. Index är ett sätt att mäta en hunds avelsvärde, dvs ge ett rimligt antagande om vad den kommer att föra över på sina avkommor. Den viktigaste komponenten är hundens egna röntgenresultat, men även släktingars resultat vägs än. Dessutom tas även hänsyn till andra omkringliggande faktorer t.ex. ålder vid röntgen, sederingsvätska mm.


Indexet är relativt, dvs index=100 är det genomsnittliga för rasen. Om en hunds index är över 100 finns det god grund att anta om den paras med en hund som också har högt index så kommer deras avkommor att få en armbågsstatus som är bättre än medlet.


Index hänger oftast samman med det egna röntgenresultatet, men inte alltid. Ibland kan hundar få ett eget röntgenresultat som skiljer sig kraftigt från vad som finns hos släktingar och då ser man det på index.