HC

Ärftlig katarakt (HC)


HC står för den engelska namnet Hereditary Cataract


HC kan testas genom ett DNA-test. Detta test registreras inte per automatisk någonstans, utan du måste som valpköpare be att få se intyget från laboriatoriet för att veta hundens status. En hund kan vara clear, carrier eller affected.


För att testa sin hund skickar man efter ett testkit. På SSBTKs hemsida finns en lista över laboratorier som utför testen. Man tar med sig kitet till en veterinär som genomför och skickar in provet.

Rasklubben SSBTK vill gärna ha in alla resultat för att kunna föra register över sjukdomens förekomst och hur stor del som har känd status gällande HC


Förklaring:

Clear=Inget anlag för sjukdomen. Hundar där båda hundens föräldrar är clear, kallas "genetically clear"

Carrier = Hunden bär på anlag, men kommer inte bli sjuk, men kommer föra vidare anlagen till en del valpar

Affected= Hunden bär på dubbel uppsättning av anlag och kommer att bli sjuk


Arvsgången för HC ser ut som följer

 

Clear + Clear = Alla valpar clear

Clear + Carrier = Hälften av valparna clear, hälften carrier

Clear + Affected = Alla valpar carrier

Carrier + Carrier = En fjärdedel affected, en fjärdedel clear, hälften carrier

Carrier + Affected = Hälften affected, hälften carrier

Affected + Affected = Alla valpar affected

 

Läs mer

Mer om HC hos rasklubben SSBTK