MentalbeskrivningMentalbeskrivningDet finns två sätt att beskriva en Staffordshire bullterriers mentalitet, där resultatet registreras hos SKK. Det är Mentalbeskrivning hund (MH)  och Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH).


Syftet med båda beskrivningarna är att se hur hunden reagerar i olika situationer. Det kan vara plötsliga ljud, uppdykande personer, hur hunden reagerar på skott, hur sugen den är på att leka med främmande människor. Både beskrivningarna är reglerade i detalj och hundens reaktioner noteras i ett protokoll. Detta protokoll skickas in till SKK, så att alla som genomfört MH eller BPH kan man hitta på SKK:s databas Hunddata, och se hur de reagerat. När man letar valp kan det vara bra att se om föräldrahundarna genomfört denna beskrivning och vad som står.


Dessa beskrivningar är även en viktig del i seriösa uppfödares utvärderingsarbete av sin avel.


Ofta finns det kommentarer i valpannonser att föräldradjuren har genomfört "MH med godkänt skott". Nöj dig inte med detta, utan de andra momenten är minst lika viktiga för att få en bild över hundens mentalitet.


Att  tolka ett protokoll kan vara svårt och det finns egentligen inget rätt och fel. Be uppfödaren eller annan kunnig person om hjälpa att tolka resultatet om du tycker det är komplicerat. Vad som man skall titta på beror delvis på vad man vill med sin hund, men generellt kan man säga att en staff skall släppa sina eventuella rädslor snabbt.


Läs mer:

Här finns mer information om hur MH går till (SKK)

Här finns mer information om hur BPH går till (SKK)


Här finns en analys av de 500 första BPH-beskrivningarna som gjort av rasen (2018)