Patella

Patella


För att fastställa om en hund är drabbad av en patellaluxation känner veterinären på knät med händerna. Det vetrinären mäter är hur mycket knäskålen går att förflytta från sitt läge. Statusen delas in i olika grader från 0 till 3Grad 0 =    Normal

Grad 1 =    Knäskålen (Patella) kan förflyttas (luxeras) manuellt men återgår spontant till normalt läge.

Grad 2 =    Patella kan lätt luxeras antingen manuellt eller spontant och kan förbli luxerad.

Grad 3 =    Patella är permanent luxerad.


Patellaluxation är med största sannolikhet  ärftlig, men hur det ärvs är inte klarlagt än.


Då bara ca en tiondel av staffarna patellaundersöks är det svårt att dra några slutsatser. Det finns lite fler än 900 undersökta staffar, av dessa har alla utom 20 ingen anmärkning på knäna.