Hitta rätt uppfödare


Hur väljer man uppfödare?


Det korta svaret på den frågan är att det skall vara en uppfödare du känner att du vill ha fortsatt kontakt med, känner dig trygg med och vars avelsvärderingar stämmer överens med dina.

 

Men när det kommer till praktiken är det inte lika enkelt. Det är svårt att som vanlig valpköpare kunna tillräckligt mycket för att ha utarbetat några mer specifika "avelsvärderingar" än att man självklart vill ha en frisk hund som fungerar i sammanhangen man tänkt vistas i. Därför kommer här några råd och tips.

 

Du skall alltid känna dig trygg med att kunna ställa frågor till uppfödaren. Du ska kunna känna att du alltid kan vända dig med frågor till honom/henne och känna att du får bra, välinsatta och kunniga svar. Och detta under hundens hela liv. Det är nästan den viktigaste punkten av alla.

 

Besök uppfödaren, gärna flera gånger. Besök även andra uppfödare så att du kan jämföra. Eftersträva att lära känna tiken, och gärna även hanen. Hur har uppfödarens hundar det? Hur kommer valparna ha det? De första åtta veckorna av valparnas liv är väldigt viktiga för deras fortsatta utveckling. Det absolut bästa är att göra dessa besök INNAN valparna kommer, för efter är det svårt att bry sig om något annat än dem.

 

Se det som positivt om uppfödaren ställer en massa frågor om dig och din situation. Det är även positivt om han/hon vill göra besök hemma hos dig, för att se hur valpen kommer att bo. Det tyder på en engagerad uppfödare som verkligen bryr sig om var hundarna hamnar. Vissa uppfödare låter inte dig välja valp, och det ser jag är vettigt.  Du kan självklart komma med önskemål, men det är uppfödaren som ser valparna varje dag, och som kan fatta det bästa beslutet om vilken valp som bäst passar ihop med dig och ditt liv. Så se det inte som negativt om uppfödaren inte vill låta dig välja valp

 

Jag skulle hellre välja en uppfödare som berättar om misstag, sjukdomar m.m. som han/hon har gjort och vad personen lärt sig av det, än någon som bara berättar om sina framgångar.


Tänk över vad du vill göra med din hund. Om du är intresserad av t.ex. lydnad och agility, leta efter uppfödare som avlar på hundar som meriterats inom de grenarna. Om du är intresserad av utställning leta efter uppfödare som har den inriktningen osv.

 

En bra uppfödare kan ge ett bra svar på frågan: Vad tillför den här parningen rasen på lång sikt?

 

Ett tips är att kontakta tidigare valpköpare. Kanske uppfödare kan hjälpa till med telefonnummer eller mailadress till några tidigare köpare. Du kan också skapa ett konto på Svenska Kennelklubbens (SKK) databas Avelsdata och söka på kennelnamnet. Många av kennelns tidigare valpköpare kan finnas med med namn och kontaktuppgifter. Fråga också om eventuella sjukdomar deras hundar har/har haft och om de känner till andra sjukdomar som förekommer i uppfödarens linjer. Ibland får man andra svar där än det man får från uppfödaren, och då ska man kanske fundera på att dra öronen åt sig.

 

Några enstaka sjukdomar finns registrerade hos SKKs avelsdata. Det är uppgifter om det har genomförts röntgen av armbågar och höfter, om hunden blivit undersökt för patella, om hunden ögonlysts och vilka eventuella ögonsjukdomar man hittat, om hunden genomfört mentalbeskrivning. Skapa ett konto, och kolla upp hundarna som skall paras, deras föräldrar, tidigare avkommor osv. Se mer om detta under avsnittet om Hälsa och sjukdomar samt Hälsotester.

 

Ring till SKK och Länsstyrelsen djurskyddsavdelning kolla om de har haft några invändningar mot uppfödarens verksamhet.

 

Du kan också skriva ut denna blankett med hälsorelaterade frågor till uppfödaren, så får du stöd i vilka som är de vanligaste frågorna man brukar ställa.


HÄR kan du läsa om mina hälsokrav på uppfödare. Det kanske kan vara ett stöd även för andra


Rasklubbens KÖPGUIDE är också en stor hjälp