Om mig

Om mig


Jag heter Sandra och har två staffar med min make Nicklas -  Humle och Hedda. Tidigare hade vi Sjörövar-Jenny och henns kullbror Enzo. Vi bor utanför Lödöse, ett litet samhälle mellan Göteborg och Trollhättan.


Jag arbetar som universitetsadjunkt i journalistik, med inriktning på research och undersökande journalistik vid Göteborgs universitet. Jag har också arbetat mer än tio år som journalist och researcher vid landets största redaktioner, så som Ekot, Uppdrag granskning och TV4 Nyheterna..


Jag skapade friskstaffe.se för att jag tyckte det saknades stöd och hjälp för de som letar staff. Jag tyckte också att det fanns för lite information om staffarnas hälsa samt hur olika uppfödare väljer att avla. Jag hade önskat att denna sida fanns när jag och min man letade valp, så därför drag jag igång den.  Nu hade vi tur och hittade bra uppfödare, men det hade kunnat gå nästan hur som helst när man är grön och okunnig. Dessutom, med den yrkeserfarenhet jag har, har jag lättare än många andra att sammanställa stora mängder data. Och eftersom jag tycker att man bör dela med sig, så var det ytterligare en anledning till att skapa sidan.


Värt att poängtera är att jag inte är uppfödare, och jag har inga planer på att bli. Jag har heller ingen djurrelaterad utbildning, utan det jag skriver är så som jag fattat utifrån det jag läst, hört och diskuterat med andra.


Jag har försökt vara objektiv på friskstaffe.se, men det är omöjligt att ens åsikter i frågor som hur man väljer uppfödare o.dyl inte lyser igenom.


Nedan finns MINA åsikter vad man bör leta efter när man letar uppfödare/parning/valp. Det är inget facit - andra tittar efter annat - men min utgångspunkt är:


Alla uppfödare har en skyldighet gentemot hela rasen. En kull tas inte ett vacuum, utan påverkar hela rasen. Därför skall parningen kunna tillföra rasen något. Det innebär att vad en uppfödare avlar på inte bara är en fråga mellan uppfödaren och valpköpare, utan för alla som har ett intresse i rasens utveckling och hälsa. Därför skall parningar vara genomtänkta och syfta till att förbättra och föra rasen framåt - bättre hälsa, bättre mentalitet, mer rastypisk osv.


Mina generella krav för avel


Att man uppfyller punkterna nedan är självklart ingen garanti för att alla valpar de föder upp kommer att vara friska på alla sätt, men förhoppningsvis är förutsättningarna de bästa för att få så friska valpar som möjligt.

 

En uppfödare kan inte alltid veta allt. Även om intentionerna är de bästa är avel ingen exakt vetenskap. Det kan dyka ärftliga sjukdomar på föräldradjuren efter att kullen fötts. Om t.ex. hanhundsägaren säger att hunden aldrig haft problem med huden och det inte finns något som tyder på det - så måste uppfödaren tro på hanhundsägarens ord.

 

Om jag hade varit uppfödare har jag troligtvis haft ännu högre krav än de jag ställer här, men mina höga krav är nog en av anledningarna till att jag inte är uppfödare..

 

Det bör även påpekas att "kraven" gäller hundar som skall användas i avel. För hundar som inte skall avlas på, är det ju självklart bra om t.ex. testerna görs, och andra sjukdomar rapporteras in - inte minst för uppfödarnas viktiga utvärderingsarbete, men det är inte LIKA viktigt.

 

OBS! Kraven är avsevärt mycket högre än de jag anser att rasklubben bör införa för registrering, och detta är MINA åsikter. Jag anser att rasklubben bör ha ett lägstagolv - alltså att man skall veta vad man avlar på, och att man självklart följer de reglar, förordningar och lagar som finns. Utöver detta anser jag att det är upp till varje uppfödare att utifrån sin kunskap och inriktning att utforma sin avel. Det är svårt att vara seriös uppfödare, det är mycket man ska ta hänsyn till och alla hundar har sina styrkor och svagheter.

 

Kraven:

 

Hundarna använda i avel skall ha känd status på följande:

 

* Höfter och armbågar (Ej D och E, C bara i undantagsfall ihop med A Ej 2 och 3, 1 bara i undertagsfall ihop med 0). Föräldradjurens genomsnittliga index ska inte vara lägre än ca 98 om de är perfekta i andra avseende, annars ej under 100.

 

* L2-Hga och HC (Clear eller gen.clear. Carrier bara i undantagsfall med clear)

 

* Öga (UA/Ej ärtfliga sjukdomar) inom ett år från parningstillfället

 

* MH och/eller BPH (Utan höga kvarvarande rädslor.)

 

Undantag kan göras om det är en i utanför norden boende hund som kan tillföra genetisk variation som inte finns/är sällsynt i Sverige. Undantag från MH/BPH kan göras för hundar som bor utanför Sverige eller kommit till Sverige efter 24 mån ålder.

 

 

Hundarna skall INTE

 

* Ha behandlats för demodikos och/eller någon form av allergi, eller ha konstaterad demodikos, furunkulos, foderallergi eller atopi.

 

 

Övrigt:

 

* Inte mer än en till två av hundarnas syskon eller tidigare avkommor skall ha fått HD D eller E, ED 2 eller 3, ha ärftlig sjukdom på öga eller ha/har haft konstaterad juvenil demodikos eller någon form av allergi.

 

* Avelsdjuren skall vara minst två år gamla vid parningen, gärna tre. Staffen är en ras som mognar sent. Ofta ser man inte den vuxna mentaliteten förrän vid tre års ålder.

 

* Efter de två första kullarna skall man vänta i minst 18 mån för att kunna utvärdera aveln, innan man fortsätter avla.

 

* Inte använda avelshanar som har fler är 10 kullar.

 

* Hundarna skall ha ett rastypiskt temperament, inte visa överdrivna rädslor och fungera bra i olika miljöer.

 

 

Hundarna får gärna ha

 

* Patellaundersökning utan anmärkning


* Minst "Very Good"på officiell utställning