Sjukdomar

Sjukdomar


Här hittar du information om en del av de sjukdomar som kan drabba staffordshire bullterriers. Tänk på att jag som driver sidan inte är veterinär eller liknande, utan jag beskriver det jag har läst mig till. Vid minsta tvekan, konsultera din veterinär


Informationen är indelad i olika kategorier:


Hud och allergier

Leder och muskler

Hjärna och nervsystem

Ögon och öron

Fortplantning

Övrigt