Hud och allergi

Hud och allergier


OBS! Jag har ingen veterinärutbildning, utan skriver det jag läst mig till. Vid minsta undran, fråga din veterinär!


Innehåll:

Demodikos

Allergier - Atopi och födoämnesallergi

Furunkulos

Övrigt

Demodikos


emodex är ett kvalster som lever hela sitt liv i hundens hårsäckar. Den finns naturligt i många hundars hud, även i friska hundar. Men hos vissa börjar kvalstrena föröka sig kraftigt, det det bildas hårlösa fläckar. Sjukdomen kallas demodikos och finns i olika varianter, se bilden till vänster.


De hårlösa fläckarna följs ofta av klåda och det blir  ibland sekundära infektioner som orsakar stort lidande hos hunden


Ytterligare en definition av skillnaden mellan lokal och generell demodikos är 1-5 mindre fläckar (mindre än en femkrona) som betyder lokal. Om det är fler fläckar, eller om det är färre, men större fläckar (t.ex. stor del av ansiktet), eller om tassarna är drabbade så klassificeras det som generell demodikos.

 

I hälsoenkäten angav nästan 10 procent att hunden hade eller hade haft lokal demodikos och ungefär 5 procent angav att hunden hade, eller hade haft generell demodikos.


Kerstin Bergvall, specialist inom hudens sjukdomar har forskat på ärftligheten gällande demodikos. Hon menar att hundar som haft juvenil demodikos, oavsett om det är lokal eller generell, inte skall användas i avel. Detta eftersom det finns tydliga genetiska skillnader mellan drabbade och friska hundar. Se Hundsport Special nr 3 2016

 

En stor studie i USA kom fram till att staffar, och deras amerikanska kusiner amstaffarna var kraftigt överrepresenterade när det gällde juvenil generell demodikos.


Läs mer:

Doggy 3/09

Swedish veterinary dermatology study group

Treatment of demodicosis in dogs: 2011 clinical practiceguidelines

A case-control study of the risk factors for canine juvenile-onset generalized demodicosis in the USA

SKK:s rekommendation

Riskfaktorer för adult demodikos hos hund (2012)

Demodex hos hund - redovisning av ett forskningsprojekt (Hundsport nr 3 2016)Allergi


Allergi orsakas av att kroppen reagerar på ämnen som den inte skall reagera på om man är frisk.

Atopi betyder allergi som orsakas av omgivningen. Det kan vara pollen, gräs, kvalster eller något annat.

 

Precis om människor kan hundar drabbas av allergi, och symtomen är ofta kraftig klåda och som följd därav hudrodnader. Även öroninflammationer, bölder, håravfall och intensivt kliande m.m. kan vara symptom på allergi. Foderallergi är precis som det låter - allergi mot saker hunden äter. Det visar sig ofta genom magproblem i form av kräkningar eller diarré, men kan också ha liknande symptom som atopin.

 

Båda dessa former av allergi kan vara svåra att diagnostisera, då man måste utesluta parasiter eller infektioner. När det gäller foderallergi kan man få genomgå ett långvarigt diet där man långsamt får pröva sig fram för att hitta exakt vad hunden är allergisk mot. Atopi och allergi går inte att bota, bara att lindra och kan innebära stort lidande för hunden

 

Efterom sjukdomarna drabbar vissa raser mer än andra är det sannolikt att det finns en ärftlighet i dessa sjukdomar, även om andra faktorer också verkar påverka om sjukdomen bryter ut. Även om staffen inte tillhör de allra mest drabbade raserna var det ändå 5-7 procent av de som svarade på hälsoenkäten som uppgav att deras hund hade atopi och/eller foderallergi.

 

Eftersom det sannolikt är en ärftlig sjukdom och som kan orsaka stort lidande för hunden anser jag att det är viktigt att undersöka om det finns allergier i föräldradjures linjer eller om de tidigare fått någon avkomma som utvecklat allergi.

 

I juni 2013 påbörjades en studie som innebar att ett antal valpkullar vaccinerades med ett ämne man antog skulle minska allergier. Hälften av med det aktuella ämnet och hälften med placebo. Tyvärr avbröts studien i förtid då man såg att det inte fungerade. Det man däremot såg i och med den noggranna veterinära utredningen som gjordes i samband med studien att hela 28 procent av de deltagande hundarna hade allergi. Även om det var flera olika raser med i studien, var en majoritet staffordshire bullterriers. Det visar att problemen med allergi inom rasen är större än tidigare trott.

 

Läs mer :

SKK:s tidning Hundsport publicerades en intressant artikel om atopi

Doggyrapport om allergitest (4/2011)

Orsaker till klåda - Doggyrapport (3/2010)

Om försöket med vaccin mot allergiFurukulos

Furunkulos är en mycket smärtsam sjukdom för hunden. Det är blodfyllda bölder på hundens tassar och är en djup form av hudinfektion, där bakterierna har sprängt sönder hårsäcken och letat sig in i vävnaden.

Ofta orsakas furunkulos av andra sjukdomar, ofta allergi eller demodex.

 

Läs mer

Doggyrapport 4/2009 hade en artikel om furunkulos.