Övrigt

Övriga sjukdomar


OBS! Jag har ingen veterinär utbildning. Vid minsta undran, kontakta din veterinär!


AIHA


Autoimmun hemolytisk anemi är en sjukdom där immunförsvaret angriper kroppens egna röda blodkroppar och på så sätt orsakar blodbrist, anemi. Dödligheten är ganska hög. Den finns i två former, primär och sekundär, där den sekundära har andra orsaker, som t.ex infektioner och tumörer. Den primära formen verkar vara i alla fall delvis ärftlig. Vissa raser drabbas mer än andra, och sjukdomen behandlas med mediciner som sänker hundens immunförsvar, så att den slutar att angripa sina egna röda blodkroppar.


Enligt rasklubben finns enbart enstaka staffar drabbade av sjukdomen inrapporterade. Men eftersom den förefaller vara ärftlig är det viktigt att hålla koll på förekomst av sjukdomen


Symptomen är diffusa, men kan vara bleka slemhinnor, matvägran, trötthet, kräkningar och/eller diarré.


Läs mer:

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund, 2009, SLU

Primär immunmedierad hemolytisk anemi hos hund - patogenes, patologi och predisponerande faktorer , Tove Hansen, 2011, SLU

SSBTK:s information om AIHA